Tematy kompleksowe: Jesteśmy podobni. Zabawy na łące. Wakacyjne podróże. Wakacyjna przygoda. Cele: zachęcanie do wypowiadania się, stwarzanie warunków do bezpośredniego poznania przyrody, poznawanie zasad zachowania się podczas wycieczki, rozwijanie zdolności…
Czytaj dalej »