4 kręgi tematyczne:

 • Czysta planeta Ziemia,
 • Co słychać nad stawem,
 • W zaczarowanym świecie bajki,
 • Moi rodzice

Zamierzenia:

 • doskonalenie umiejętności dobierania przedmiotów do pary,
 • wdrażanie do określenia „para”,
 • rozwijanie zainteresowania baśniami,
 • próby opisywania wytworów własnej pracy,
 • nabywanie umiejętności budowania odpowiedzi na zadawane pytania,
 • nabywanie wiedzy na temat życia niektórych dzieci,
 • wzbogacenie słownictwa o nazwy owadów,
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania elementów zbioru,
 • rozwijanie pamięci w trakcie nauki wiersza,
 • wzbogacenie wiedzy o otaczający świecie,
 • odpowiednie segregowanie odpadów,
 • uświadamianie konieczności chronienia przyrody,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała człowieka,
 • stwarzanie okazji do czerpania radości z obdarowywania upominkami najbliższych.

Nauka wierszy:

Tulipan

My jesteśmy tulipany,
każdy z nas jak malowany,
Biały, żółty czy czerwony,
będzie mamy ulubiony.

Lis

Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon – to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

Niedźwiedź

Proszę państwa, oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.

Piosenka:

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.

Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.

Replica of the Victoria, a nao, the only one of Magellan’s five ships to return to Spain in 1522, thus becoming the first ship having circumnavigated the globe. Photographed in Nagoya, Japan. By Gnsin (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nao_Victoria.jpg