„Co dłuższe, co krótsze” – zajęcia matematyczne w grupie „Marynarzy”