budynek szkoły Morska Kraina
budynek szkoły Morska Kraina

FUNDACJA INTEGRACJA ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH
„MORSKA KRAINA”

ul. Jedności Narodowej 86, 78-100, KOŁOBRZEG

Prezes Zarządu Fundacji: Wiesław Nowak

celem fundacji jest działanie na rzecz przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli i personelu placówek oświatowych „Morska Kraina” w skład których wchodzą: Prywatne Przedszkole „Morska Kraina” oraz Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”, zwanych w dalszej części „placówkami oświatowymi”, a w szczególności:

 1. doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów i przedszkolaków;
 2. działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów i przedszkolaków;
 3. podejmowanie działań na rzecz rozbudowy placówek oświatowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych z nimi związanych;
 4. wspomaganie opieki medycznej placówek oświatowych;
 5. uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich;
 6. wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 9. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;
 10. wdrażanie nowatorskich metod edukacji;
 11. działalność charytatywną.

Sprawozdania opublikowane w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wcześniejsze sprawozdania i dokumenty formalne:

wpis w bazie NGO prowadzonej przez NIW pod adresem internetowym: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000474371
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 321417190
Urząd Skarbowy – nr NIP: 671-18-14-131

Data przyznania statusu OPP:    2015-12-11

Rozliczenie PIT z PITax.pl