Informacja o wpisie do ewidencji szkół

Gimnazjum - informacja o wpisie do ewidencji szkół
Gimnazjum – informacja o wpisie do ewidencji szkół