Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zakładamy, że w pełni korzystacie z wakacji i czasu wolnego.
W ramach podsumowań i planu na nowy rok szkolny, przekazujemy podstawowe informacje organizacyjne.

  • Klasa I i II – w arkuszu organizacyjnym 25 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8:50. Rano zajęcia świetlicowe i wspólne śniadanie. Pozostałe dzieci mają obowiązek przyjść po śniadaniu. W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe tańce (Pan Grzegorz), szachy i rozszerzone języki.
  • Klasa III – w arkuszu organizacyjnym 25 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero około godz. 10.00). W planie jest 1 godzina nauki pływania – zależne od kwestii organizacyjnych – od połowy września. W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe tańce (Pani Magda), szachy i rozszerzone języki.
  • Klasa IV – w arkuszu organizacyjnym 30 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero po 2 godzinie lekcyjnej). W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe tańce (Pan Grzegorz), rozszerzone języki. W alternatywie jest 1 godzina nauki pływania – zależne od kwestii organizacyjnych – od połowy września – jako oferta dodatkowo płatna.
  • Klasa V – w arkuszu organizacyjnym 30 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero po 2 godz. lekcyjnej). W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe tańce (Pan Grzegorz), i rozszerzone języki.
  • Klasa VI – w arkuszu organizacyjnym 30 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero po 2 godz. lekcyjnej). W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe tańce (Pan Grzegorz) i rozszerzone języki.
  • Klasa VII – w arkuszu organizacyjnym 36 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero po 2 godz. lekcyjnej). W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe tańce (Pani Magda), i rozszerzone języki, matematyka.
  • Klasa VIII – w arkuszu organizacyjnym 36 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero po 2 godz. lekcyjnej). W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe warsztaty ( Pan Kamil ), i rozszerzone języki, matematyka.
  • III Gimnazjum – w arkuszu organizacyjnym 36 godzin tygodniowo. Zajęcia od godziny 8.00, uczniowie mają obowiązek przyjść po I śniadaniu (przerwa śniadaniowa dopiero po 2 godz. lekcyjnej). W ofercie obligatoryjnej, obowiązkowe warsztaty (Pan Kamil), rozszerzone języki i matematyka

Informacje dotyczące kalendarza roku szkolnego 2018/2019, spraw organizacyjnych oraz oferty dodatkowej w szkole zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu.

Serdecznie pozdrawiamy,
Grono Pedagogiczne ”Morskiej Krainy”.