Kadra w przedszkolu
MORSKA KRAINA

mgr Dorota Żurawska-Nowak

dyrektor / pedagog

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie,
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe,
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe,
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej,

mgr Makedońska Ewa

pedagog / nauczyciel mianowany

 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Gdańska Wyższa szkoła Humanistyczna – pedagogika ogólna,
 • Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Studia podyplomowe w zakresie – Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum,

mgr Kamilla Dębska

nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Humanistycznych – kierunek: Pedagogika,  specjalność: Pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: kształcenie zintegrowane,  specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

mgr Izabela Kaszuba

nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Humanistyczny – kierunek: Pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – specjalność: Pedagogika,

mgr Marta Kostiukowiec

nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Morska w Szczecinie –  zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • Akademia Morska w Szczecinie –  logistyka,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: kształcenie zintegrowane,  specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

Kamila Husarz

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią.

Język angielski

mgr Katarzyna Siek

lektor języka angielskiego / nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przygotowanie pedagogiczne
 • Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Edyta Szreder

nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Barbara Kowalczyk

 • Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Emila Żelazny

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi – resocjalizacja z profilaktyką społeczną;
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – pedagogika
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – przygotowanie pedagogiczne

Rytmika

Inna Gasparian

Szachy

Włodzimierz Gabler