Dorota Żurawska-Nowak

Dyrektor szkoły

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej
 • Nauczyciel mianowany

Jolanta Kieruzel

Nauczyciel – lektor j. angielskiego, WDŻ

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna – magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego,
 • Nauczycielskie Kolegium Języka Angielski – Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego,
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych pod opieką dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – licencjat filologii angielskiej w zakresie językoznawstwa
 • Nauczyciel mianowany

Magda Godlewska

Nauczyciel – wychowawca

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – studia I stopnia kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – magister pedagogiki ogólnej
 • Nauczyciel kontraktowy

Krystyna Zachaczewska

Nauczyciel religii

 • US Szczecin – magister teologii,
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Nauczyciel dyplomowany

Justyna Kasprzak

Nauczyciel – wychowawca, zajęcia komputerowe, świetlica

 • Studia I stopnia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia II stopnia – Pedagogika ogólna z zakresu zajęć komputerowych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie- Informatyka i technologia informacyjna – studia podyplomowe
 • Nauczyciel mianowany

Mariola Warpachowicz

Nauczyciel – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

 • Uniwersytet Szczeciński – filologia polska, specjalność nauczycielska
 • Nauczyciel dyplomowany

Anna Mrożek

Nauczyciel matematyki

 • Uniwersytet Szczeciński – studia I stopnia na kierunku matematyka, specjalność: matematyka z informatyką
 • Uniwersytet Szczeciński – magister wychowania technicznego
 • Nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Grotnik

Nauczyciel matematyki

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – magister matematyki
 • Nauczyciel dyplomowany

Joanna Nienałtowska

Nauczyciel języka polskiego

 • US Szczecin –  magister filologii polskiej w zakresie nauczania języka polskiego oraz dziennikarstwa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekarstwa
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna – studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze
 • Nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Lipska

Nauczyciel historii, etyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – magister historii
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – Studium Edukacji Konstytucyjnej i Obywatelskiej „Edukacja prawna i obywatelska”
 • Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe w zakresie: Wiedza o Społeczeństwie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie Etyki i Filozofii
 • Nauczyciel dyplomowany

 Sylwia Kosakowska

Nauczyciel przyrody

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku- studia magisterskie na kierunku biologia
 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – kurs kwalifikacyjny z przyrody
 • Nauczyciel kontraktowy

Magdalena Łopucka

Nauczyciel – wychowawca, lektor języka angielskiego

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia I stopnia kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna i język angielski
 • Nauczyciel stażysta

Agnieszka Sokolnicka

Nauczyciel muzyki i rytmiki

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – Wydział wychowania muzycznego w zakresie muzyka szkolna – magister sztuki
 • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu – muzyk – instruktor zespołów rytmiki;
 • muzyk – instrumentalista  specjalizacja w zakresie gry  na fortepianie
 • Nauczyciel dyplomowany

 Monika Reimann

Nauczyciel wychowania fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu-studia magisterskie w zakresie trener pływania drugiej klasy
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • Instruktor Dyscypliny Sportu – pływanie
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej- specjalność jazda konna
 • Instruktor Odnowy Biologicznej
 • Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek szkolnych
 • Nauczyciel kontraktowy

 Ewa Makedońska

Nauczyciel plastyki i techniki, pedagog, oligofrenopedagog

 • BWSH Studia I stopnia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • GWSH Studia II stopnia – Pedagogika ogólna z zakresu plastyki i techniki
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagog
 • GWSH Studia podyplomowe – nauczyciel plastyki i techniki
 • Nauczyciel mianowany

Iwona Lubacz

Nauczyciel religii

 • Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale Teologii
 • Nauczyciel dyplomowany

 Justyna Dziędziura

Nauczyciel – lektor języka niemieckiego

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale filologii germańskiej
 • Nauczyciel dyplomowany

 WARSZTATY SZKOLNE

 • Żeglarskie – prowadzący: Wiesław Nowak
 • Szachy – prowadzący: Włodzimierz Gabler