Dorota Żurawska-Nowak

Dyrektor szkoły, nauczyciel doradztwa zawodowego

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie,
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe,
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe,
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania, studia podyplomowe

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Kurs: Jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? – Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie w Koszalinie
 • Kurs: Szkoła dobrego wychowania – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
 • Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Jolanta Kieruzel

Wicedyrektor Szkoły, nauczyciel – lektor j. angielskiego, nauczyciel WDŻWR

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna – magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego
 • Nauczycielskie Kolegium Języka Angielski – Podyplomowe Studium Wczesnoszkolnego Nauczania Języka Angielskiego
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych pod opieką dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – licencjat filologii angielskiej w zakresie językoznawstwa

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, studia podyplomowe
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Magda Godlewska

Nauczyciel – wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – studia I stopnia kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – magister pedagogiki ogólnej

Nauczyciel kontraktowy

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? – Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań
  w Oświacie w Koszalinie
 • Warsztaty Dzieci Matematycznie Uzdolnione – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Kurs Animatora Czasu Wolnego

Krystyna Zachaczewska

Nauczyciel religii

 • Uniwersytet Szczeciński – magister teologii
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Nauczyciel dyplomowany

Justyna Kasprzak

Nauczyciel – wychowawca, zajęcia komputerowe, opiekun świetlicy szkolnej

 • Studia I stopnia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia II stopnia – Pedagogika ogólna z zakresu zajęć komputerowych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie- Informatyka i technologia informacyjna – studia podyplomowe

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs: Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
 • Programowanie komputerów – studia podyplomowe, Zachodniopomorski Uniwersytet Pedagogiczny w Szczecinie
 • Kurs Kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych – Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku
 • Przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Kurs Animatora Czasu Wolnego

Mariola Warpachowicz

Nauczyciel – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

 • Uniwersytet Szczeciński – filologia polska, specjalność nauczycielska

Nauczyciel dyplomowany

Anna Mrożek

Nauczyciel matematyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – studia I stopnia na kierunku matematyka, specjalność: matematyka z informatyką
 • Uniwersytet Szczeciński, studia I stopnia na kierunku wychowanie techniczne, specjalność: technika komputerowa,
 • Uniwersytet Szczeciński – magister wychowania technicznego

Nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Grotnik

Nauczyciel matematyki

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – magister matematyki

Nauczyciel dyplomowany

Joanna Nienałtowska

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński –  magister filologii polskiej w zakresie nauczania języka polskiego oraz dziennikarstwa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekarstwa
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna – studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze

Nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Lipska

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz etyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – magister historii
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – Studium Edukacji Konstytucyjnej i Obywatelskiej „Edukacja prawna i obywatelska”
 • Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe w zakresie: Wiedza o Społeczeństwie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie Etyki i Filozofii

Nauczyciel dyplomowany

Sylwia Kosakowska

Nauczyciel przyrody

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku- studia magisterskie na kierunku biologia
 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – kurs kwalifikacyjny z przyrody
 • Nauczyciel kontraktowy
 • Nauczanie chemii, studia podyplomowe, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  w Gdańsku

Magdalena Łopucka

Nauczyciel – wychowawca, lektor języka angielskiego

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia I stopnia kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna i język angielski
 • Nauczyciel kontraktowy,
 • Studium pedagogiczne, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
  w Łodzi

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Warsztaty szkoleniowe Gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego
  w szkole podstawowej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • Szkolenie: Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. Twórczo i kreatywnie.
 • Szkolenie: Let’s play grammar – kids! – gry i zabawy do nauki języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • Warsztaty Dzieci matematycznie uzdolnione – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Kurs kierowników wycieczek – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

Monika Reimann

Nauczyciel wychowania fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu-studia magisterskie w zakresie trener pływania drugiej klasy
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • Instruktor Dyscypliny Sportu – pływanie
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej- specjalność jazda konna
 • Instruktor Odnowy Biologicznej
 • Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek szkolnych

Nauczyciel kontraktowy

Ewa Makedońska

Nauczyciel plastyki i techniki, pedagog, oligofrenopedagog

 • BWSH Studia I stopnia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • GWSH Studia II stopnia – Pedagogika ogólna z zakresu plastyki i techniki
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • GWSH Studia podyplomowe – nauczyciel plastyki i techniki

Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy,
 • Warsztaty z zakresu podstaw malowania obrazów metodą Powertex,
 • Szkolenie Diagnoza i Terapia Ręki – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR,
 • Kurs Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku,
 • Kurs Karty Oceny Zachowania i Emocji – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego,
 • Szkolenie Procedura Niebieskiej Karty w praktyce,
 • Warsztaty Filcowania na Sucho – lalki,
 • Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
 • szkolenie trenerskie do prowadzenia zajęć z zakresu: Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna,
 • Kurs: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu – Studium Prawa Europejskiego,
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych.

Iwona Lubacz

Nauczyciel religii

 • Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale Teologii

Nauczyciel dyplomowany

Justyna Dziędziura

Nauczyciel – lektor języka niemieckiego

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale filologii germańskiej

Nauczyciel dyplomowany

Krystyna Zachaczewska

Nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany

 • Uniwersytet Szczeciński, studia magisterskie – Teologia
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki – Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Koszalinie

Renata Banasiak

Nauczyciel geografii

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, studia magisterskie – Geografia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, przygotowanie pedagogiczno-metodyczne

Katarzyna Grotnik

Nauczyciel matematyki

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Matematyka, studia I i II stopnia

Barbara Pasiak

Nauczyciel fizyki

 • UMK Toruń, Fizyka – sekcja stosowana, studia I i II stopnia,
 • Uniwersytet Szczeciński, Bibliotekoznawstwo z Informacją Naukową,
  studia podyplomowe,
 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 • UAM Poznań, Matematyka, studia podyplomowe

Beata Nowak

Nauczyciel – wychowawca, nauczyciel jęz. niemieckiego

 • Uniwersytet Szczeciński, Kształcenie uczniów ze specj. Potrzebami edukacyjnymi, studia podyplomowe,
 • Politechnika Koszalińska, Nowoczesne Metody Kształcenia na Odległość – blended learning, studia podyplomowe,
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Pedagogika, specj. Pedagogika wczesnoszkolna,
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Pedagogika, specj. Pedagogika – zakres ogólnopedagogiczny,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Filologia germańska.