Organizacja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

(plac szkolny lub sala konferencyjna)

 • klasy I – III – godz. 9:00,
 • klasy IV – VIII, Gimnazjum – godz. 11:00,

12 października 2018 r. – pasowanie na ucznia I klasy,

egzamin ósmoklasisty (informacje na temat egzaminu)

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r.
  (poniedziałek) – godz. 9:00,
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
  (wtorek) – godz. 9:00,
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
  (środa) – godz. 9:00

egzamin gimnazjalny (informacje na temat egzaminu)

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa),
  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00,
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek),
  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
  z zakresu matematyki – godz. 11:00,
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek),
  na poziomie podstawowym – godz. 9:00,
  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00,

19 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego.