Plan spotkań z rodzicami i rad pedagogicznych
Morska Kraina 2018/2019

 • 4 – 10 września 2018 r. – Zebrania klasowe,
 • 8 października 2018 r. – Rada Pedagogiczna,
 • 22 października 2018 r. – Dzień Otwarty,
 • 26 listopada 2018 r. – Rada Pedagogiczna,
 • 3 grudnia 2018 r. – Dzień Otwarty (informacja o zagrożeniach),
 • 7 stycznia 2019 r. – Rada Pedagogiczna,
 • 11 stycznia 2019 r. – Koniec I semestru,
 • 14 stycznia 2019 r. – Zebrania klasowe,
 • 8 kwietnia 2019 r. – Dzień Otwarty,
 • 13 maja 2019 r. – Rada Pedagogiczna,
 • 20 maja 2019 r. – Dzień Otwarty,
 • 17 czerwca 2019 r. – Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna),
 • 19 czerwca 2019 r. – Koniec II semestru/ Koniec roku szkolnego 2018/2019.