PROGRAM INNOWACYJNY W MORSKIEJ KRAINIE

Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz pierwszym roku nauki szkolnej.
Program merytoryczny został napisany dla naszych placówek przez prof.dr hab. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską oraz Ewę Zielińską.
Autorki poznały nasze dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Zostały przeprowadzone zajęcia pokazowe dla rodziców i nauczycieli.

diagnoza

Nauczyciele odbyli szkolenie zakresu matematyki wczesnodziecięcej i rozwijania uzdolnień u dzieci. Dzieci rozpoczynające edukację w szkole zostały poddane diagnozie w zakresie prezentowanych umiejętności i posiadanej wiedzy z zakresu matematyki.
Innowację dla naszych placówek napisał zespół naszych nauczycieli i uzyskaliśmy wpis do rejestru innowacji pedagogicznych pod nr KO.IV.ES/4030/49/10 w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

więcej zdjęć w fotogalerii (nowe okienko)

diagnoza


Konferencja „ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI UMYSŁOWYCH U MAŁYCH DZIECI ORAZ EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W KRAJACH EU W RAMACH ZREALIZOWANEGO PROGRAMU LEONARDO DA VINCI”

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Pro-Vita w Kołobrzegu i kierowane było do wszystkich środowisk edukacyjnych.
Zaproszeni zostali przedstawiciele władz lokalnych, oświatowych, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, rodzice oraz media. W konferencji uczestniczyła również profesor z Kazachstanu, która współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim.
Wykład na temat wspomagania rozwoju małych dzieci oraz obecnych zmian systemowych dokonujących się w naszym kraju, prowadziła profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.
Konfrontację z rzeczywistością edukacyjną w krajach EU, przedstawiła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Morska Kraina w Kołobrzegu, Dorota Żurawska-Nowak.
Morska Kraina zrealizowała projekt EU, w ramach którego dokonywano wymiany i obserwacji procesów edukacyjnych w 5 krajach europejskich. W podsumowaniu brali udział wszyscy uczestnicy spotkania, a materiał Radia Koszalin jest podsumowaniem i prezentacją pracy w Morskiej Krainie, która coraz częściej stawiana jest jako przykład dobrych praktyk edukacyjnych w kraju i Europie.

Rozmowa wyemitowana 27 maja 2014 r. w audycji Radia Koszalin.

 


 

 

 

gruszczyk_foto