RZĄDOWY PROGRAM WSPOMAGANIA NA LATA 2015-2018 „BEZPIECZNA +”
Wojewódzki zespół koordynacyjny rządowego programu wspomagania na lata 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą „BEZPIECZNA +” informuje, iż przyjął do realizacji 13 pozytywnie ocenionych wniosków z 75 złożonych.
Projekt „Integracja środowisk edukacyjnych gwarantem bezpiecznego rozwoju ucznia” Fundacji Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina” jako organu prowadzącego Prywatną Szkołę Podstawową ”Morska Kraina” w Kołobrzegu znalazł się wśród pozytywnie ocenionych projektów i tym samym otrzymaliśmy finansowe wsparcie w ramach rządowego programu  „BEZPIECZNA +”