kalendarz grafika

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
MORSKA KRAINA

Wprowadzenie do planu lekcji

  1. Dzieci z klas I-IV będą spożywać posiłki w szkole. Uczniowie klas V-VIII oraz gimnazjum obiady zjedzą w stołówce przy LO. Oferowane posiłki będą dwudaniowe. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa dziecka w obiadach szkolnych, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do pisemnej deklaracji o rezygnacji z obiadów szkolnych.
  2. Lekcje religii oraz Wychowania do życia w rodzinie są przedmiotami nieobowiązkowymi. O uczestnictwie w nich decydują rodzice/opiekunowie składając pisemne deklaracje.

POBIERZ plik pdf – plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019
stan na dzień 12.02.2019 r.

klasy 1-3,

  klasy 4-8 oraz gimnazjum

szkola_tablica


grafika: OpenClipArt.org