Przestawiamy materiał video oraz prezentację z kolejnego projektu edukacyjnego w naszej szkole.