Zarządzenie nr 1/2016/2017 Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” w Kołobrzegu z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad korzystania przez uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

2016_telefony